Nye Arbeider // Sonora! 100x100cm, acrylic and oil on canvas // Regine Hamsun

Nye arbeider
Mine nyere arbeider består av flytende vinyl og/eller akryl og olje på lerret.

Det fysiske fundamentet dannes ved å gjenta motivet i forskjellige versjoner med derpå følgende overmalinger og nedslipinger inntil lerretet er mettet med intensjon og taktilitet. Deretter velger jeg figurasjoner som blir tilført lerretene i skiftvis kalligrafisk og dvelende tempo.

 

New works
In my recent paintings the materials consist of liquid vinyl and/or acrylics or oil on canvas.

The physical foundation of these paintings evolves through different versions of the motif repeatedly covered in layers of paint, until saturated with intent.

Finally figurations are added with either calligraphic or dwelling strokes of paint.