Maleri // Orange Permaset Aqua, 120x70cm, mixed media on MDF // Regine Hamsun

Maleri
Innenfor maleri har jeg to sub- kategorier bestående av arbeider på enten MDF-plater eller lerret.

På MDF har jeg to serier; Arising og Colour Ellipse, hvor mange lag av klassisk krittgrundering spiller en viktig rolle i forhold til å skape et levende og absorberende grunnlag- ikke ulikt håndlaget papir.

I Arising- serien arbeidet jeg for første gang med airbrush som medium, og i Colour Ellipse valgte jeg å utforske nye måter å bruke collage på ved å støpe dem inn i silikon, for deretter å fusjonere dem med de ellipseformede platene.

 

Painting
Here I have two sub- categories consisting of works on either MDF- plates or canvas.

On MDF I have produced two series; Arising and Colour Ellipse.

Within both series I have paid careful attention to the foundation of the works by applying multiple layers of classic chalk gesso, thus creating a tactile and absorbent surface resembling handmade paper. With Arising, I used airbrush for the first time, and with Colour Ellipse I chose to explore the infinite possibilities of collage by covering them in silicone and finally mergeing them with the oval plates.