Arbeider på papir
For meg ligger det en ekstra forlokkende frihet i å jobbe på papir. Implisitt i papirets vesen er en letthet og versatilitet som virker stimulerende.

Her har jeg flere serier representert; blant dem Black Collage hvor fotocollage fra ulike publikasjoner ble utformet som ellipser og montert på svart papir sammen med pastell og/eller gouache.

De tidligste papirarbeidene representert her ble til i en spesielt leken periode hvor utgangspunktet var: Alt er lov!

 

Works on paper
There’s an implicit sense of freedom for me in working on paper: Its sheer physicality is so light, tactile and versatile- flirty almost.

Here, I also have several series- among them Black Collage, made from photocollage cut into ellipses which were mounted on black, velvety paper and combined with chalk pastel and /or gouache.

The earliest works on paper came into being during a particularly playful period where my starting point was : No rules!